Data d’actualització: Novembre 2022

D’acord amb la normativa en matèria de Transparència i com a garantia d’una gestió responsable, Parc Tecnològic del Vallès, S.A. informa a la societat sobre els seus àmbits d’actuació en els apartats següents: