PARCEL·LA EN VENDA O LLOGUER

Identificació i Localització

Parcel.la de terreny ubicada a l’Avinguda de Parc Tecnològic 5, al costat del Centre d’Empreses de Noves Tecnologies en el Parc Tecnològic del Vallès, d’ara endavant PTV, en el terme municipal de Cerdanyola del Vallès (08290), Barcelona, comarca del Vallès Occidental.

 

Descripció i Superfície del Terreny

Solar de forma pràcticament trapezoïdal, amb front per davant a l’Avinguda del Parc Tecnològic i per la part del darrere per la Ronda de Can Fatjó, amb un pendent nord-sud d’aproximadament del 5,00%. Compta amb una superficie escripturada de 5.000,00 m2

En el seu interior no es desenvolupa cap tipus d’activitat, trobant-se en el seu estat natural.