El projecte

Un referent en desenvolupament

El Parc Tecnològic del Vallès s’ha desenvolupat integrant tres actuacions diferenciades en un únic projecte global pioner a Catalunya i a Espanya. El model de projecte ha estat un referent analitzat per múltiples organismes públics i privats d’arreu del món.

Els seus tres pilars bàsics són: un projecte de promoció empresarial, un projecte de promoció del coneixement tecnològic i un projecte urbanístic singular.

El projecte global del PTV ha consolidat el seu èxit gràcies a les empreses i entitats que li han donat la seva raó de ser. Professionals i empresaris implicats que han contribuït a la projecció nacional i internacional del Parc Tecnològic del Vallès.

Promoció empresarial

El Parc Tecnològic del Vallès ha apostat des del seu inici per les empreses tecnològicament avançades, capaces de contribuir al creixement i a la consolidació de l’economia catalana per sí mateixa o, com a resultat de la seva activitat, de la resta dels sectors econòmics del país.

Coneixement tecnològic

El foment i la millora del coneixement tecnològic és un pilar fonamental pel desenvolupament del Parc Tecnològic del Vallès. En aquest sentit el PTV fomenta la participació en programes de R+D+I, actua de pont entre els usuaris i els organismes desenvolupadors de tecnologia i difon la labor en matèria d’innovació de les seves empreses.

Model urbanístic

El projecte del Parc Tecnològic s’ha desenvolupat seguint les tendències de planificació i gestió de polígons que van aparèixer als anys vuitanta. Un model que s’integra en el seu entorn, pensat en el desenvolupament futur de les àrees adjacents i amb les infraestructures necessàries. A més, el seu model de manteniment urbanístic es diferencia per un tracte proper i personal en la gestió dels seus espais.

Pensat per promoure el coneixement

El Parc Tecnològic del Vallès és sinònim d’innovació i tecnologia. El projecte s’adreça a la indústria tècnica que promou el coneixement i inverteix en R+D+I. En aquest sentit els usuaris del parc són:

  • Empreses de la indústria que basen la seva activitat en el coneixement.
  • Emprenedors amb projectes innovadors de caire tecnològic.
  • Entitats de caràcter públic o privat que fomenten l’activitat R+D+I.

La majoria d’empreses instal·lades pertanyen a l’àmbit de la tecnologia en sectors com: biotecnologia, energia, telecomunicacions, medi ambient, salut, electrònica, química, òptica, etc. Encara que no és imprescindible ser una empresa totalment tecnològica per instal·lar-se al parc, sí que cal tenir un departament dedicat a la recerca i la innovació o bé desenvolupar activitats que tinguin un valor tecnològic afegit.